Skip to content

Uydu Kamerası Tasarımı
Üretimi, Entegrasyonu ve Testleri

Uydu kameraları gerek sistem gereksinimleri, gerek ise üretim ve test ihtiyaçları göz önüne alındığında oldukça karmaşık sistemlerdir.

Poloptech; sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile uydu kameralarının tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve testleri konularında müşterilerine her türlü desteği ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Fikir

Plan

Üretim

Yayın

Optik Sistemlerin Sistem Mühendisliği

Günümüz dünyasında optik sistemler hayatın her bölgesinde kullanılmaktadır. Bu sistemler geliştirilirken ve üretilirken ilgili süreçlerin belirli bir sistematikle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

Poloptech, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile sistem gereksinimlerinin belirlenmesinden üretime geçişe kadar olan süreçlerde sistem mühendisliği konusunda müşterilerine her türlü desteği ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Büyük Optiklerin Tasarımı

Günümüzde büyük optikler, uydu kameraları ve teleskoplar gibi sistemlerde kullanılmaktadır. Kendi ağırlığı ile bile deforme olabilen büyük optiklerin opto-mekanik tasarımları, bu optiklerin istenilen kalitede üretilebilirliği konusunda kritik öneme sahiptir.

Poloptech, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübe ile büyük optiklerin opto-mekanik tasarımları konusunda müşterilerine her türlü desteği ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Optik Sistemlerin Tasarımları

Günümüzde birçok şirket ve kurum geliştirdiği ürünlerde optik sistemleri alt sistemler olarak kullanmaktadır.

Poloptech, gereksinimlerinizin belirlenme aşaması da dahil olmak üzere optik tasarım gereksinimlerinizi karşılamak için profesyonel çözüm odaklarıyla birlikte her türlü desteği sağlamaktadır.

Optik Sistemlerin Üretimi

Günümüzde birçok şirket ve kurum optik tasarım kabiliyetine sahiptir. Fakat, tasarlanan optik sistemlerin bir bütün olarak üretilmesi belirli bir tecrübe gerektirmektedir.

Poloptech, siz müşterilerimiz tarafından tasarlanan optik sistemlerin prototip üretimleri, entegrasyonları ve testleri konularında her türlü desteği ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Optik Komponentlerin Üretimi

Bir optik sistem tasarlandıktan sonra üretilebilmesi için bünyesindeki optik komponentlerin teknik açıdan üretilebilir olması gerekmektedir. Tasarım sırasında bu üretilebilirlik kriterlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ayrıca bu optik komponentlerin istenilen özelliklere göre üretildiğini anlamak için üretim sonrası testlerin de uygun şekilde tanımlanması gerekmektedir. Poloptech, siz müşterilerimizin sistemlerinde yer alan optik komponentlerin özelliklerinin belirlenmesi, üretimleri ve testleri konularında türlü desteği ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.